Loteria Bonurilor Fiscale

Loteria Bonurilor Fiscale. O nouă extragere va fi duminică, 28 iunie. Cum vor fi desemnaţi cei 100 de câştigători

A doua extragere ocazională a Loteriei Bonurilor Fiscale va fi organizată duminică, 28 iunie, ora. 17.00, anunţă Ministerul Finanţelor. La această extragere vor participa bonurile fiscale emise în perioada 29 martie – 31 mai 2015.

Fondul de premiere pentru această extragere ocazională este de 1.000.000 de lei, urmând a fi acordate maximum 100 de premii.

Cum vor fi selectaţi câştigătorii pentru Loteria Bonurilor Fiscale

Selecţia câştigătorilor va fi realizată în două etape. Astfel, duminică, 28 iunie, Loteria Română va organiza extragerea din urne a bilelor care vor desemna luna, ziua şi valoarea bonurilor câştigătoare în prima etapă de selecţie.

După centralizarea bonurilor câştigătoare, va fi organizată cea de a doua extragere, determinarea celor 100 de bonuri câştigătoare.

„Precizăm că acordarea a maximum 100 de premii este reglementată de Legea nr. 166/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 460 din 25 iunie 2015”, arată Ministerul Finanţelor, într/un comunicat.

Loteria Bonurilor Fiscale. Cum se va desfăşura extragerea

Duminică, începând cu ora 17.00, va fi organizată prima parte a extragerii ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale, în studioul TV al Loteriei Române.

Extragerea este publică şi va putea fi transmisă, în direct, de către toate televiziunile interesate, prin preluarea semnalului audio-video de la studioul Loteriei Române.

Extragerea din 28 iunie a.c. va avea trei etape, după cum urmează:
- etapa I: se va extrage o bilă, reprezentând luna emiterii bonului;
- etapa II: se va extrage o bilă, reprezentând ziua emiterii bonului;
- etapa III: se vor extrage 3 bile, reprezentând valoarea bonului.

Rezultatele extragerii vor fi postate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP), al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) şi al C.N. „Loteria Română” (CNLR) pentru o perioadă de minimum 30 de zile.

La această extragere participă toate bonurile fiscale emise în perioada 29 martie – 31 mai 2015, fără a fi necesară înregistrarea prealabilă a acestora într-o bază de date.

Extragerea va fi realizată cu urnele şi cu bilele pe care Loteria Română le utilizează pentru tragerile loto.

Totodată, extragereava fi organizată în prezenţa unei comisii de tragere formată din câte un reprezentant al MFP, ANAF şi CNLR, iar bilele şi urnele vor fi verificate în prezenţa comisiei înainte de extragere.

Cum se revendică premiile la Loteria Bonurilor

Fiscale Depunerea cererilor de revendicare se realizează începând cu prima zi după efectuarea extragerii, timp de 30 de zile, prin depunerea în original a bonului fiscal câştigător emis în perioada 29 martie – 31 mai 2015, alături de copia actului de identitate şi de o cerere, la orice administraţie fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de revendicare a premiului. Formularul cererii poate fi obţinut gratuit de la administraţia fiscală la care se depune bonul fiscal sau descărcat de pe site-ul www.mfinante.ro.

Un bon fiscal este considerat câştigător doar dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul şi seria fiscală ale aparatului de marcat electronic fiscal, data şi ora emiterii precum şi numărul de ordine).

Fiecare unitate teritorială ANAF, la care se depun bonurile fiscale câştigătoare în prima etapă de selecţie, va elibera o copie a acestora cu menţiunea „conform cu originalul”, pe care se inscrie un număr unic de înregistrare.

Pentru asigurarea transparentei, lista cu numerele unice de înregistrare al bonurilor care au făcut obiectul cererilor de revendicare, va fi publicată pe site-urile MFP şi ANAF. În acest mod, fiecare persoană care a depus o cerere de înregistrare, va putea verifica existenta acestuia pe lista centralizatoare.

Cum vor fi desemnaţi 100 de câştigători la Loteria Bonurilor Fiscale

În situaţia în care, după finalizarea perioadei de depunere a cererilor de revendicare, lista centralizatoare cuprinde cel mult 100 de cereri, premiul de 1.000.000 lei este împărţit persoanelor care le-au depus, după verificarea autenticităţii bonurilor câştigătoare.

Dacă în urma centralizării listei bonurilor fiscale pentru care s-au revendicat premiile se constată depăşirea numărului de maximum 100 de cereri de revendicare, va fi organizată a doua extragere în vederea determinării a 100 de câştigători.

Detalii despre a doua etapă de selecţie a câştigătorilor în cadrul Loteriei bonurilor fiscale:

În cazul realizării celei de a doua etape de selecţie în cadrul Loteriei bonurilor fiscale, va fi extras un număr din lista numerelor unice de înregistrare acordate bonurilor pentru care au fost revendicate premii. Extragerea va fi efectuată cu urnele CN „Loteria Română”, într-o nouă extragere televizată, care va fi anunţată ulterior.

„Numărul extras în cadrul acestei trageri va fi primul câştigător şi, totodată, baza de referinţă la care se aplică crescător un pas care are valoarea egală cu ziua emiterii bonului fiscal câştigător. Dacă în urma aplicării acestei proceduri de selecţie se depăşeşte numărul unic maxim atribuit bonurilor fiscale din listă, următorul număr câştigător din listă este dat de diferenţa dintre suma determinată prin aplicarea pasului la baza de referinţă şi numărul unic maxim atribuit, continuând cu aplicarea pasului până la stabilirea numărului maxim de premii prevăzut de lege”, arată Ministerul Finanţelor.

În procesul de aplicare al pasului, numerele selectate ca fiind câştigătoare sunt eliminate din listă.

După stabilirea celor 100 de bonuri fiscale câştigătoare, acestea vor fi centralizate şi transmise în termen de două zile către ANAF în vederea încărcării rezultatelor în "Baza de date privind Loteria Bonurilor Fiscale" şi verificarea autenticităţii bonurilor fiscale câştigătoare de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, prin direcţiile regionale antifraudă fiscală.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Articole Recomandate

Related Posts with Thumbnails